азбука для малышей

Читаем слова по слогам

На этой странице слова подобраны методом постепенного усложнения. Обязательно давайте вашему ребёнку отдохнуть несколько минут после прочтения десяти - пятнадцати слов. Не перенапрягайте малыша.
БЕ | Г ДО | М ЛУ | К НО | Ж Е | ДА
МА | МА ПА | ПА БА | БА ДЯ | ДЯ НИ | НА
ЛИ | СА СА | НИ СО | С | НА НА | СО | С С | ЛО | Н
НИ | КИ | ТА СЫ | НО | К КО | ТИ | К АН | ТО | Н КУ | К | ЛА
С|ТО|Л С|ТО|ЛИ|К КА|К|ТУ|С С|ТА|РИ|К ЛА|РИ|СА
К|РА|С|КИ С|КА|КА|Л|КА С|ТА|КА|Н НИ|КИ|ТА ВО|РО|ТА
К|РА|СО|ТА ЛЕ|С КА|РА|СИ МА|ЛИ|НА КА|ПИ|ТА|Н
ЛЮ|ДА С|ВЕ|ТА ЛЕ|НА О|ЛЯ И|РА
ЛЮ|Д|МИ|ЛА С|ВЕ|Т|ЛА|НА Е|ЛЕ|НА О|ЛЬ|ГА И|РИ|НА
ВО|ВА Ю|РА ПЕ|ТЯ СЕ|РЁ|ЖА ВА|СЯ
В|ЛА|ДИ|МИ|Р Ю|РИ|Й ПЁ|Т|Р СЕ|Р|ГЕ|Й ВА|СИ|ЛИ|Й
ПО|КУ|П|КА МА|ГА|ЗИ|Н КО|Н|ФЕ|ТЫ ПА|В|ЛИ|Н К|РО|ЛИ|КИ
МО|С|К|ВА ТА|Л|ЛИ|Н ИР|КУ|Т|С|К НО|В|ГО|РО|Д О|РЕ|Н|БУ|Р|Г
УТ|РО ОК|НО АР|БУ|З И|ГО|Л|КА ЁЛ|КА
РО|МЕ  КУ|ПИ|ЛИ  МА|ШИ|НУ МА|РИ|НА  И  МА|МА  ХО|ДИ|ЛИ  В  ТЕ|АТ|Р
У  С|ЛО|НА  ХО|БО|Т РИ|ТА  РА|С|К|РА|СИ|ЛА  КА|Р|ТИ|Н|КУ
У  О|ЛИ  ЖИ|ВУ|Т  КО|ТЯ|ТА КО|ТЯ|ТА  ВЕ|СЕ|ЛО  ИГ|РА|ЮТ НА КО|В|РЕ
Ю|РА В ПЕ|Р|ВО|М К|ЛА|С|СЕ В МО|РЕ П|ЛА|ВА|ЮТ БО|ЛЬ|ШИ|Е КО|РА|Б|ЛИ

Назад учиться подставлять букву к слогу                  На главную

40
При использовании материалов сайта Online-Azbuka.ru прямая ссылка на сайт обязательна